Przyszłość jest blue

Roztwór czystego powietrza

Odetchnij z ulgą

Kilometry w kolorze blue

Jedź ekologicznie

Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Blue Solution Sp. z o.o. z siedzibą w 02-844 Warszawie przy ul. Puławskiej 481, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Blue Solution Sp. z o.o.. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Blue Solution Sp. z o.o. .

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.

Blue Solution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. W szczególności dotyczy to sytuacji będących następstwem hakerskich działań.

Blue Solution Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Blue Solution Sp. z o.o., a firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Copyright © 2018 Blue Solution Sp. z o.o.